Preloader
+36 (20) 503 5196 info@kgprocure.hu

Ajánlatkérőknek végzett szolgáltatások


 • Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása - szolgáltatás megrendelés tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása.
 • Kőszegi Egészségház eszközbeszerzése I. – árubeszerzés tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Kőszegi Egészségház eszközbeszerzése II. – árubeszerzés tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Kőszegi Egészségház eszközbeszerzése III. – árubeszerzés tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Európa ház- Zwinger felújítási munkái - építési beruházás tárgyú, Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Egészségház építése Kőszegen – építési beruházás tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Chernel utca felújítási munkái - építési beruházás tárgyú, Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Kőszeg Város Önkormányzata és Intézményei részére villamosenergia beszerzése, valamint Kőszeg Város közigazgatási területén a közvilágítás villamos energia igényének biztosítása – 2016-2017. – árubeszerzés tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Földgáz beszerzése – árubeszerzés tárgyú, uniós nyílt eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Tisztítószerek beszerzése –árubeszerzés tárgyú, Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Sportpálya építése a Neumann Általános Iskolában - Építési beruházás tárgyú, Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Informatikai laborhoz szükséges eszközök beszerzése – árubeszerzés tárgyú, Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Iskolabútorok beszerzése – árubeszerzés tárgyú, Kbt 122 § (7) a) pont alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Dobó pálya építészeti és gépészeti felújítása, energia ellátása - Építési beruházás tárgyú Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Kisbusz beszerzése – árubeszerzés tárgyú Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Kisbusz beszerzése – árubeszerzés tárgyú Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Kisbusz beszerzése – árubeszerzés tárgyú Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Kisbusz beszerzése – árubeszerzés tárgyú Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Berzsenyi Dániel Gimnázium Celldömölk, Nagy Sándor tér 13. szám alatti épületének energetikai fejlesztése KEOP-2015-5.7.0 kiemelt projekt keretében kivitelezési munkák elvégzése – építési beruházás tárgyú, Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Celldömölki Önkormányzati épületek felújítása a KEOP-5.7.0 pályázati konstrukció keretében – építési beruházás tárgyú, Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Kézműves műhely kialakítása- építési beruházás tárgyú, Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Kézműves műhelyhez szükséges eszközök beszerzése – árubeszerzés tárgyú, Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Szilárd kommunális hulladék szállítás ellátása Horvátzsidány Községben közszolgáltatási szerződés keretében – szolgáltatás megrendelés tárgyú, Kbt 122 § (7) a) pont alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Önkormányzati épületek épületenergetikai korszerűsítése a KEOP-2014-4.10.0/F konstrukció keretében - építési beruházás tárgyú, Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Önkormányzati épületek felújítása - építési beruházás tárgyú, Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Földgáz beszerzése – árubeszerzés tárgyú, Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Fotovoltaikus rendszerek telepítése – építési beruházás tárgyú, Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Fotovoltaikus rendszerek telepítése – építési beruházás tárgyú, Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Szombathelyi Református Templom felújítása - építési beruházás tárgyú, Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Energetikai korszerűsítés három intézményben - építési beruházás tárgyú, Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal napelemes rendszerrel való ellátása – építési beruházás tárgyú, Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Bői önkormányzati épületek épületenergetikai korszerűsítése a KEOP-2014-4.10.0/F konstrukció keretében – építési beruházás tárgyú, Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Óvoda felújítása – építési beruházás tárgyú, Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Szilárd kommunális hulladék szállítás ellátása Peresznye Községben közszolgáltatási szerződés keretében - szolgáltatás megrendelés tárgyú, Kbt 122 § (7) a) pont alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Multifunkciós játszótér és környezetének kialakítása - építési beruházás tárgyú, Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
 • Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált kerete terhére megvalósuló beszerzések teljes körű lebonyolítása, koordinálása
 • Átalánydíjas közbeszerzési szakértői tanácsadói szolgáltatások
 • Meglévő iskolaépület energetikai célú felújítása, akadálymentesítés biztosítása, előtetők kiépítése, akut problémák megoldása - Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola
 • Reménység Katolikus Általános Iskola felújítása – I. ütem
 • Vitéz János Katolikus Általános Iskola felújítása – 1. ütem
 • Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium - tetőfelújítás
 • Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium felújítása – I. ütem
 • Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola energetikai felújítása
 • A gencsapáti Gyöngyös - Kert Óvoda felújítása, korszerűsítése és Gencsapáti Idősek Klubja fejlesztése
 • Járda felújítás - Gencsapáti
 • Csepreg Város közigazgatási határán belül útfelújítás és csapadékvíz elvezetés építése 6 közbeszerzési részben
 • Taksony utca, Taksony köz útburkolatának felújítása és csapadékvíz elvezetés kivitelezése
 • Csepregi Általános Iskola Energetikai Fejlesztése

Ajánlattevőknek végzett szolgáltatások


 • Szombathely, Táncsics M. u. 48. szám alatti telken meglévő volt kollégium épület átalakításával és bővítésével kialakítandó 24 tantermes Brenner János Általános Iskola és Gimnázium kivitelezése - vállakozási szerződés keretében – (építési beruházás)
 • Ajánlattevők képviselete, közbeszerzési ajánlat összeállítása
 • Vállalkozási szerződés „a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 2012- 5.6.0 Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai című projekt keretében KEOP-5.6.0/12-2013-0039 azonosító számú, „Vas Megyei Kormányhivatal épületének energiahatékonysági beruházása” elnevezésű projekttel összefüggő kivitelezési munkák, valamint a homlokzatrekonstrukciós munkálatok elvégzésére. - építési beruházás
 • Ajánlat teljes körű összeállítása, benyújtása, képviselet az ajánlatok bontásán, tanácsadás hiánypótlási eljárásban
 • Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken” c. projekt II. ütemének megvalósítása: kerékpárút kivitelezése a Körmendi u. - Szent Gellért u. - Diófa u. - Újvilág u. - Pásztor u. területen” – (Építési beruházás). Ajánlat teljes körű összeállítása, benyújtása, képviselet az ajánlatok bontásán, tanácsadás hiánypótlási eljárásban.
 • Szombathely Megyei Jogú Város csapadékvíz-elvezető rendszerének 2013-2014. évi karbantartása, javítása - (Építési beruházás). Ajánlat teljes körű összeállítása, benyújtása, képviselet az ajánlatok bontásán, tanácsadás hiánypótlási eljárásban

Rólunk Kik vagyunk?

Közbeszerzési tanácsadói szolgáltatásunk során kötelességünknek tarjuk, hogy a megbízói igényeket a szakszerűségi követelményeknek megfelelően összhangba hozzuk a hatályos jogszabályokkal, hatósági és egyéb előírásokkal.

A közbeszerzési eljárások lebonyolítása velünk nem eredményezi az eljárás szükségtelen túlbonyolítását.

Cégünk célul tűzte ki a közbeszerzési tevékenységbe tartozó feladatok magas színvonalú ellátását.

Tudjon meg többet

Miért a KG Procure?Válasszon minket!

 • Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
  Az új közbeszerzési törvény előírja akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonását a legtöbb közbeszerzési eljárásba.
 • Elkötelezettek vagyunk
  Tevékenységünk kiváló minőségét hatékony módszerek alkalmazásával, a jogszabályi változások és a joggyakorlat folyamatos figyelemmel kísérésével, megbízói igényeit messzemenően szem előtt tartva kívánjuk biztosítani.
 • Mi szállítjuk a legjobb eredményeket
  Nagy gyakorlattal rendelkező szakembergárdánk megoldja problémáit.

Kérjen ajánlatot!Szakértőink várják jelentkezését

Amennyiben azonnali ajánlatot szeretne kapni tőlünk, kattintson a gombra, töltse ki a kapcsolati űrlapot, és kollegáink hamarosan, de maximum egy munkanapon belül megkeresik Önt.

Ajánlatot kérek

Egyéb kérdése van?Adja meg telefonszámát és visszahívjuk