Aktualitások

Változásokat hoz a 2017-es év a közbeszerzések területén

Feltöltve: 2016. december 19. (hétfő) 15:08

Jelentős változásokat, illetve egyszerűbb eljárásokat sejtet a 2017. január 1-jén hatályba lépő közbeszerzési törvény, az Országgyűlés elfogadta a közbeszerzésekről szóló 2015. .vi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLX. törvényt.

Az Országgyűlés jóváhagyta a közbeszerzési törvény módosításairól szóló törvényjavaslatot, így január elsejét követően új szabályokat kell alkalmazni a közbeszerzési eljárások során.

Fontos változás, hogy az ajánlatkérő szervezetek már közbeszerzési értékhatár alatt kötelesek lesznek legalább három ajánlatot bekérni beszerzéseik esetén a piaci ár alátámasztása, illetőleg a verseny biztosítása érdekében. (Eddig a szervezetek ezt belső szabályzataikban rendezték.)

A támogatott szervezetek – amelyek a Kbt. Alanyi hatályán eddig kívül estek – „fellélegezhetnek” a 25 millió forintos támogatási összeg 40 millióra emelkedik, vagyis akkor szükséges támogatásból megvalósuló beszerzéseik során közbeszerzési eljárást lefolytatniuk, ha közvetlenül az adott beszerzésre 40 millió forintot meghaladó támogatást kaptak. Arról egyelőre nincs információ, hogy azon támogatási kérelmek vonatkozásában, amelyeknek elbírálása a törvény hatálybalépését megelőzően megtörtént, szükséges-e közbeszerzési eljárás lefolytatása, ha a támogatás mértéke nem éri el a 40 millió forintot. (Amennyiben a támogatási szerződés előírja, abban az esetben feltétlen egyeztetést javaslunk a Közreműködő Szervezettel)

Új eredménytelenségi ok jelenik meg a Kbt-ben, az Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha határidőben nem nyújtottak be legalább kettő ajánlatot (vagy adott esetben részvételi jelentkezést). Amennyiben az ajánlatkérő élni kíván ezzel a jogával, azt már a felhívásban szükséges feltüntetni.

Egyszerűbb lesz az eljárás építési beruházás esetén, ha annak becsült értéke nem éri el a nettó 300 millió forintot. Ebben az esetben az Ajánlatkérő választja ki az ajánlattételre felkért 5 (öt!) gazdasági szereplőt, azzal a megkötéssel, hogy a meghívandó gazdasági szereplők személyét lehetőség szerint változtatja.

Árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén az egyszerűsítés nem alkalmazható, nettó 15 millió forintot meghaladó becsült érték esetén (közbeszerzési értékhatár 2017) összefoglaló tájékoztatással indul a közbeszerzési eljárás.

Építési beruházások esetén kiemelendő továbbá, hogy a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

Természetesen amennyiben konkrét kérdésük merülne fel a módosításokkal összefüggésben forduljanak bizalommal irodánkhoz.