Aktualitások

Közbeszerzési dilemmák a vidékfejlesztési projektek körében

Feltöltve: 2016. augusztus 15. (hétfő) 10:58

Az utóbbi időben egyre többen fordulnak hozzám EMVA projektekkel összefüggésben, bizakodva abban, hogy az elnyert támogatás felhasználása nem von maga után közbeszerzési kötelezettséget. A bejegyzés célja, hogy a pályázók, illetve leendő pályázók nagyvonalakban, de tájékoztatást kapjanak az előttük álló teendőkről, kihívásokról.

2015. november 1. óta közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett minden olyan – alapvetően nem közpénzből gazdálkodó – szervezet, amely 25 millió forintot meghaladó támogatást kap. A közbeszerzési kötelezettség eddig a vállalkozásokat elkerülte, azonban 2015. november 1-jét követően benyújtott támogatási kérelem során számolniuk kell azzal, hogy a projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárást kell lefolytatniuk.

Hogy miért is fontos ez? A közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése komoly bírsággal járhat, ezen felül a támogatás teljes összegét is elbukhatja az, aki az “egyszerűbb utat” választja.

A támogatás szabályos felhasználásának részletes szabályainak bemutatására általánosan nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy minden projekt más, ezért kiemelten fontos minden részlet ismerete a speciális kérdések megválaszolására.

Kinek kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia?

Tekintettel arra, hogy a bejegyzés az EMVA projektekkel foglalkozik, így azt mondhatjuk el, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az a gazdálkodó szervezet akinek a támogatási összege eléri a 25 millió forintot. Ez a szabály vonatkozik őstermelőre, egyéni vállalkozóra, egyéni cégre stb. is kivétel nélkül.

A támogatás intenzitása nem releváns, kizárólag a 25 milliós korlát vehető figyelembe.

Nincs kivétel? Egészen biztos, hogy szükséges a közbeszerzés?

Mint ahogy korábban is említettem a kérdés eldöntéséhez szükséges az egyedi ügy ismerete. Önmagában a tény, hogy valaki 25 millió forintos támogatást nyert el, nem biztos, hogy kapásból közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. A kérdés eldöntéséhez az egybeszámítási szabályokat kell figyelembe vennünk.

Úgy vélem, néhány példávan szemléltetve egyszerűbb lesz megérteni az egybeszámítási szabályokat.

  1. példa:

A pályázó összesen 30 millió forint összegű támogatást nyert el, amelyet 2 db mezőgazdasági gép vásárlására fordít. Habár egyesével a gépek támogatása nem éri el a 25 millió forintot, azonban a gépek beszerzési értéke egybeszámítandó, így közbeszerzési eljárás keretében tudja csak szabályosan megvásárolni a gépeket.

2. példa:

A pályázó 40 millió forint támogatást nyert, amelyből gabonatárolót épít. Tekintettel arra, hogy a támogatás mértéke a 25 millió forintot meghaladja, a beruházás megkezdéséhez szükséges a lefolytatott közbeszerzési eljárás.

3. példa:

A pályázó 40 millió forint támogatást nyert el, amelyet 2 db istálló építésre használ fel. Az istállók nem egy helyen találhatók, azonban, mindkettőnek kizárólagos tulajdonosa a pályázó. Az istállók egy településen találhatók, különböző helyrajzi számokon. Valószínűleg jó hírrel szolgálhatunk, a támogatás felhasználása nem vonja maga után a közbeszerzési kötelezettséget, a két beruházás nem számítandó egybe.

Az egybeszámítási szabályok alapja a gazdasági, műszaki – funkcionális egység. Kialakult a közbeszerzésekben is a projektszemlélet, ezt tükrözi a harmadik példánk. Tekintettel arra, hogy a két istálló egymástól teljesen független, nincs meg közöttük a műszaki egység, külön építési engedélyen szerepelnek, külön helyszínen, ezért a két beruházást külön kezelhetjük.

Más a helyzet azonban az első és második példákban. A második példa, nem igényel külön magyarázatot véleményem szerint, mivel önmagában a tény, hogy egy beruházásra kapott támogatás a 25 millió forintot meghaladja, a jogszabályból egyértelműen kiolvasható a közbeszerzési kötelezettség.

Az első példa esetében az egybeszámítás alapja a már említett műszaki és gazdasági egység. A gépeket azonos időben szerezzük be, azonos célra használjuk.

4. példa:

A pályázó 40 millió forint támogatást nyert el, különféle áruk és szolgáltatások beszerzésére. A támogatási kérelemben a költségvetés az alábbi sorokból állt:

oltványok beszerzése: 40 millió forint (támogatás mértéke: 16 millió forint)

támrendszer: 35 millió forint (támogatás mértéke: 14 millió forint)

öntözőrendszer: 15 millió forint

egyéb szolgáltatások: 10 millió forint

Láhatjuk, hogy a támogatás mértéke soronként nem éri el a 25 milliós határt, azonban funkcionálisan és műszakilag az oltvány és annak támrendszere összekapcsolódik. Önállóan a támrendszer nem értelmezhető, így tehát a költségvetés első két sora egybeszámítandó. Az egybeszámított támogatási érték a 25 millió forintot meghaladja, ezét “nem ússzuk meg” a közbeszerzési eljárás lefolytatását.

A pályázat beadásakor árajánlattal kellett a tervezett költségeket alátámasztani. Ki van zárva a közbeszerzési eljárásból az a gazdasági szereplő aki az árajánlatot adta?

NEM. A pályázathoz beadott árajánlatot indikatív ajánlatként (kvázi piackutatásként) kezeljük, így a becsült érték megállapításának szabályait is betartottuk.

Ki segít a közbeszerzési eljárás lefolytatásában?

A támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások lefolytatásához kötelező Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadót bevonni. (14/2016. (V. 25.) MvM rendelet) A szaktanácsadónak a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokat ellen kell jegyeznie. A szaktanácsadó felelősséget vállal az eljárás szakszerűségéért és a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelőségéért. Személyes részvételükkel szaktanácsadás keretében vállalják az eljárás teljes körű lebonyolítását, dokumentálják az eljárási cselekményeket, előkészítik a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéseket, feltöltik az eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési hirdetményeket.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos költségek

A pályázati felhívások szerint a beruházás 1 százalékának erejéig elszámolhatók a közbeszerzési költségek.

Amennyiben hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárást folytatunk le, abban az esetben az ajánlati felhívás hirdetmény ellenőrzési díja 150.00,- Forint.

Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató díja 80.000,- Forint. (erre minden közbeszerzési eljárás során szükség van)

A legfontosabb kérdés általában, hogy mennyi időt vesz igénybe a közbeszerzési eljárás lefolytatása?

Az eljárási határidők változóan alakulnak. A legrövidebb eljárás kb 1 hónap alatt lebonyolítható, a komolyabb – uniós eljárásrendben lefolytatott – eljárások időigénye nagyságrendileg nagyobb akár 3 hónapot is igénybe vehet.

A fentiekből látszik, hogy a közbeszerzési terület igencsak speciális, a tét pedig komoly, a támogatás teljes összege a tét. Érdemes szakemberre bízni.

Készséggel állunk rendelkezésükre, amennyiben közbeszerzési kérdésük adódna.

Krizmanich Gergely

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó

info@kgprocure.hu

+36 20 503 5196