Tisztelt Partnerünk és Tisztelt Leendő Partnerünk!

Bizonyára Ön is tapasztalta, hogy a közbeszerzés útvesztőiben nehéz eligazodni. Akár egy apróbb hiba miatt jelentős bírságra számíthat, illetve uniós támogatásból megvalósuló beszerzése esetén elvesztheti a támogatás egy részét, vagy egészét.

A KG Procure Kft. azzal a céllal jött létre, hogy széleskörű szakmai gyakorlattal rendelkező szakértőink segítségével magas színvonalon biztosíthassuk a közbeszerzési eljárások szabályos és szakszerű lebonyolítását. Engedje meg, hogy nagy gyakorlattal rendelkező szakembergárdánk megoldja problémáit.

Közbeszerzési tanácsadói szolgáltatásunk során kötelességünknek tartjuk, hogy a megbízói igényeket a szakszerűségi követelményeknek megfelelően összhangba hozzuk a hatályos jogszabályokkal, hatósági és egyéb előírásokkal.

Cégünk célul tűzte ki a közbeszerzési tevékenységbe tartozó feladatok magas színvonalú ellátását. Tevékenységünk kiváló minőségét hatékony módszerek alkalmazásával, a jogszabályi változások és a joggyakorlat folyamatos figyelemmel kísérésével, megbízói igényeit messzemenően szem előtt tartva kívánjuk biztosítani.

Cégünkkel a közbeszerzés nem labirintus és nem egy megmászhatatlan akadály. Bármilyen közbeszerzési kérdésben segítünk!

Szolgáltatásaink

 • Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó biztosítása
 • Állásfoglalások szakvélemények elkészítése, közbeszerzési tanácsadás, e-mailen, telefonon
 • Közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítása felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (FAKSZ) biztosításával
 • Bármilyen tárgyú közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítása
 • Uniós finanszírozásból megvalósuló közbeszerzések esetén kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel és Irányító Hatósággal
 • Közreműködés a közbeszerzések tervezése során
 • Közbeszerzési szabályzatok felülvizsgálata, elkészítése
 • Közbeszerzési szerződésmódosítások kontrollja, javaslattétel, jogalap vizsgálata
 • Ajánlattevő képviselete közbeszerzési eljárásban, ajánlat összeállítása
 • Képviselet jogorvoslati eljárásban Közbeszerzési Döntőbizottság előtt
 • Uniós támogatásban részesültek részére közbeszerzési kötelezettség vizsgálata, ajánlatkérői minőség megállapítása
 • Egybeszámítási kérdésekben szakértői állásfoglalás
 • Ajánlatkérői minőség megállapítása

Közbeszerzési minőségellenőrzés

Amennyiben saját szakemberekkel végeznek közbeszerzési tevékenységet, de felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval nem rendelkeznek, vagy külső kontroll szükséges a jogszerűség maradéktalan biztosításához, cégünk készséggel vállalja a dokumentumok minőségellenőrzését.

Elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) gyakorlati alkalmazása

Ha nem igazodik el az EKR-ben, nehézséget okoz a dokumentumok megtalálása, ajánlat összeállítása, vagy adott esetben a szervezeten belüli jogosultság kiosztás, vállaljuk az EKR-rendszerrel kapcsolatos helyszíni segítségnyújtást.

Cégünk bármilyen közbeszerzési jogi témában felmerülő kérdésben készséggel áll rendelkezésére.

Ajánlatkérők

Elégedett partnereink között tartjuk számon a teljesség igénye nélkül:

 • Esztergom – Budapesti Főegyházmegye
 • Csornai Premontrei Prépostság
 • Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
 • Szombathelyi Református Egyházközség
 • Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség
 • Országos Szlovén Önkormányzat
 • Kőszeg Város Önkormányzata
 • Jánosháza Város Önkormányzata
 • Őriszentpéter Város Önkormányzata
 • Zalalövő Város Önkormányzata
 • Körmend Város Önkormányzata
 • Csepreg Város Önkormányzata
 • Gencsapáti Község Önkormányzata
 • Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata
 • Rábapaty Község Önkormányzata
 • Zalaszentiván Község Önkormányzata
 • Halászi Község Önkormányzata
 • Peresznye Község Önkormányzata
 • Felsőszölnök Község Önkormányzata
 • Nagypáli Község Önkormányzata
 • Duka Község Önkormányzata
 • Gersekarát Község Önkormányzata
 • Söpte Község Önkormányzata
 • Egyházasrádóc Község Önkormányzata
 • Felsőcsatár Község Önkormányzata
 • Vasszécseny Község Önkormányzata
 • Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
 • Vas Megyei Szakképzési Centrum
 • Győri Műszaki Szakképzési Centrum
 • Szombathelyi Tankerületi Központ
 • Sárvári Tankerületi Központ
 • Pápai Tankerületi Központ
 • Szombathelyi Köznevelési GAMESZ

Kapcsolat

9700 Szombathely, Király u. 17. félemelet (bejárat a Márítok tere felől)    titkarsag@kgprocure.hu
Krizmanich Gergely ügyvezető, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó    +36 20 503 5196     krizmanich.gergely@kgprocure.hu

Aktualitások

2020-ra irányadó közbeszerzési értékhatárok

2020. Január 13.

Az uniós értékhatárokat az Európai Bizottság a közbeszerzési irányelvekben meghatározott eljárás szerint főszabályként kétévente vizsgálja felül, és s...

Változik a közbeszerzések központi ellenőrzése

2020. Január 13.

A Kormány felügyelete alá tartozó szervek és a Kormány közvetlenül vagy közvetetten meghatározó befolyása alá tartozó gazdasági társaságok, valamint a...

Fontos Alkotmánybírósági döntés közbeszerzési kérdésben

2020. Január 13.

A 2019. december 31-i Magyar Közlönyben (2019. évi 223. szám) megjelent az Alkotmánybíróság 35/2019. (XII. 31.) AB határozata a közbeszerzésekről szól...

Tényleges tulajdonos fogalmának változása

2020. Január 06.

A Kbt. módosítást kihirdető Magyar Közlönyben (2019. évi 208. szám) megjelent a 2019. évi CXIX. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása me...

Megszűnik a Kbt. 113. § szerinti eljárás

2020. Január 06.

2020. február 1-én megszűnnek a Kbt. 113. § szerinti, összefoglaló tájékoztatással megindítható eljárások, tehát nemzeti eljárásban is hirdetmény közz...

Megjelent a közbeszerzési törvény módosítása

2020. Január 06.

December 18-án kihirdetésre került a 2019. évi CXX. törvény a közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról. A módosítás a kihirdetést köve...

Alkalmazható-e a Kbt. 115. §-a uniós forrásból megvalósuló beszerzések esetén?

2017. Június 26.

Aktuális a probléma, vajon alkalmazható-e a kisebb nyilvánosságot biztosító eljárárás, amennyiben uniós támogatásból valósul meg beszerzésünk?...

Változásokat hoz a 2017-es év a közbeszerzések területén

2016. December 19.

Jelentős változásokat, illetve egyszerűbb eljárásokat sejtet a 2017. január 1-jén hatályba lépő közbeszerzési törvény, az Országgyűlés elfogadta a köz...

Közbeszerzési dilemmák a vidékfejlesztési projektek körében

2016. Augusztus 15.

Az utóbbi időben egyre többen fordulnak hozzám EMVA projektekkel összefüggésben, bizakodva abban, hogy az elnyert támogatás felhasználása nem von maga...

Családi ház energetikai korszerűsítése pályázati forrásból

2016. Június 03.

Mire lehet pályázni? 1996 előtt épült épületre; Maximum 135 fűtött m2-es épület; Lakott épületre; Csak a tulajdonos pályázhat (a többi tulajdonosnak...

Previous Next